لاب ترون
درباره شرکت

id : 11319
نام : لاب ترون
پروانه بهره برداری : 124-113535
تلفن کارخانه : 121-88899811
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی هشتگرد فاز 3 خ 22 متری دوم
آدرس دفتر مرکزی : null

پیپتور

لاب ترون

6000 : تن

دستگاه شیكرارلن

لاب ترون

15 : عدد