صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد
درباره شرکت

id : 11187
نام : صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد
پروانه بهره برداری : 124/345751
تلفن کارخانه : 2634714911
تلفن دفتر مرکزی : 2188845739
آدرس کارخانه : جاده كرج قزوین،خیابان صفا،قطعات 231 و 231 و 232تفكیكی به ترتیب از شماره 721 و 617 و 717فرعی همگی از 137 اصلی
آدرس دفتر مرکزی : مطهری روبروی خ دریای نور ساختمان 324 ط 2 واحد 3

كاغذ و مقوای تست لاینر قهوه ای

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

50000 : عدد

فلوتینگ از كاغذ باطله

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

50 : تن

كاغذ و مقوای لاینر قهوه ای

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

100 : تن

كاغذ و مقوای كرافت لاینر قهوه ای

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

2000 : دستگاه

ورق كارتن چندلا

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

65 : تن

جعبه كارتن

صنایع بسته بندی خاور كارتن هشتگرد

200 : تن