سبلان معطر
درباره شرکت

id : 11129
نام : سبلان معطر
پروانه بهره برداری : 29244
تلفن کارخانه : 2666429491
تلفن دفتر مرکزی : 2624231327
آدرس کارخانه : فاز 2،خیابان 11،قطعه 91
آدرس دفتر مرکزی : هشتگرد

چای سیاه كیسه ای

سبلان معطر

900 : تن

چای سبز كیسه ای

سبلان معطر

1500 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

سبلان معطر

200 : تن

بسته بندی چای

سبلان معطر

1200 : دستگاه

بسته بندی قند و شكر

سبلان معطر

1000 : تن

بسته بندی خشكبار

سبلان معطر

500 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

سبلان معطر

100 : دستگاه

بسته بندی سبزیجات و صیفی جات خشك

سبلان معطر

40 : دستگاه