فاطمه علی اكبر
درباره شرکت

id : 9691
نام : فاطمه علی اكبر
پروانه بهره برداری : 3742
تلفن کارخانه : 2637778311
تلفن دفتر مرکزی : 2166515339
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد،بلوار دكتر حسابی غربی، سعادت 4 ، كیمیای 4 غربی، قطعه 517A
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی اشتهارد قطعه 517 a

ظروف یكبار مصرف كاغذی

فاطمه علی اكبر

550 : تن