صنایع لاستیكی سهند
درباره شرکت

id : 9659
نام : صنایع لاستیكی سهند
پروانه بهره برداری : 128/8/56267
تلفن کارخانه : 2637778361
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد-بلوار دكترحسابی غربی، سوسن دوم، سنبل یكم، قطعات 3862-3863-3871-3872-3877-3878
آدرس دفتر مرکزی : كیلومتر 8 جاده مخصوص كرج جنب بزرگراه آزادگان