تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء
درباره شرکت

id : 9397
نام : تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء
پروانه بهره برداری : 124-111719
تلفن کارخانه : 2144215331
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : بلوار غزالی شرقی، بلوارمولوی، قطعه 5112 از بلوك 46
آدرس دفتر مرکزی : خ چهارباغ بالا- مجتمع تجاری اداری كوثر- فاز 2 - طبقه6- واحد 819

كوره ذوب القایی

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

5500 : تن

كوره ذوب قوس الكتریكی

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

3000 : تن

كوره پخت آهك

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

3500 : تن

كوره عملیات حرارتی خلأ

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

3000 : تن

كوره عملیات حرارتی معمولی

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

3000 : تن

كوره پیش گرم فولاد

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

450 : تن

جك پالت برقی

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

150000 : تن

جك پالت دستی

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

7500 : تن

قطعات سیستم گردشی جرثقیل

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

50 : تن

غلتك نوار نقاله

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

240 : دستگاه

كابین جرثقیل

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

120 : دستگاه

ماشین های ریخته گری

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

500 : دستگاه

بوته های بزرگ ذوب پاتیل(به جز بوته سرامیكی نسوز)

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

240 : دستگاه

ماشین های ماهیچه ریخته گری

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

600 : دستگاه

بوته های كوچك ذوب

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

550 : عدد

ماشین تزریق آلومینیوم دایكست

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

2534 : تن

خط تولید نورد لوله

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

4930 : تن

خط تولید نورد میله

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

1000 : تن

دستگاه نورد سرد

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

200 : تن

دستگاه نورد گرم

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

1200 : تن

غلتك دستگاه نورد

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

200 : تن

قالب شمش

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

2000 : تن

دریچه كشویی نسوز تخلیه مذاب پاتیل(به جز سرامیكی)

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

50 : تن

غلاف تغذیه ریخته گری فلزات

تجهیزات سنگین متالوژی پارس فولاد جم سماء

800 : دستگاه