البرز پالایش اشتهارد
درباره شرکت

id : 9227
نام : البرز پالایش اشتهارد
پروانه بهره برداری : 124-112367
تلفن کارخانه : 2637778148
تلفن دفتر مرکزی : 26126598756
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی اشتهارد ،بلوار دكتر حسابی غربی،نبش خ گلریز 3 ،قطعات 1518 و 1519
آدرس دفتر مرکزی : اشتهارد