سپاهان ذوب صنعت - شركت
درباره شرکت

id : 8624
نام : سپاهان ذوب صنعت - شركت
پروانه بهره برداری : 23172/24
تلفن کارخانه : 3312252833
تلفن دفتر مرکزی : 2666618
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی منتظریه فاز 1خ 112 فرعی 3 ك پ 8513111111
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خ مشتاق 2 روبروی باغ گلها خ كاویانی

شمش چدن

سپاهان ذوب صنعت - شركت

200 : تن

ریخته گری چدن سفید

سپاهان ذوب صنعت - شركت

200 : تن

ریخته گری چدن نشكن داكتیل

سپاهان ذوب صنعت - شركت

200 : تن

ریخته گری چدن خاكستری بروش القایی

سپاهان ذوب صنعت - شركت

100 : تن

ریخته گری چدن چكش خوارمالیبل

سپاهان ذوب صنعت - شركت

2500 : تن

ریخته گری قطعات فولادی به روش دقیق

سپاهان ذوب صنعت - شركت

2500 : تن