درساقیر سپاهان
درباره شرکت

id : 8546
نام : درساقیر سپاهان
پروانه بهره برداری : 5645/24
تلفن کارخانه : 3112646463
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : در فاصله 771 متری جنوبی درب نگهبانی شهرك ، در امتداد ورودی اصلی خیابان ششم
آدرس دفتر مرکزی : جنب پالایشگاه مقابل شركت شیر پگاه اصفهان شركت درسا قیر سپاهان

بسته بندی قیر

درساقیر سپاهان

5 : تن