گروه صنعتی ارمان تجهیز ایده آل
درباره شرکت

id : 8191
نام : گروه صنعتی ارمان تجهیز ایده آل
پروانه بهره برداری : 4987
تلفن کارخانه : 3158552211
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 5/5 محور نایین به اصفهان - در عمق 311متری شمال غرب شهرك صنعتی نایین -بلوك 16 - قطعه 8
آدرس دفتر مرکزی : نایین، شهرك صنعتی نایین، قطعه 8 بلوك 16

قطعات كمپرسورها

گروه صنعتی ارمان تجهیز ایده آل

1528 : دستگاه

سایر قطعات پمپ طبقه بندی نشده در جای دیگر

گروه صنعتی ارمان تجهیز ایده آل

2100 : تن