صالح پلاستیک جهرمی
درباره شرکت

id : 1122
نام : صالح پلاستیک جهرمی
تلفن : 36682838
فکس : 36684880
آدرس : تهران، شهر ری ، فیروز آباد ، خیابان ده خیر ، خیابان جزینی ، کوچه فجر 3 ، پلاک 2

سطل پدالی دوجداره

صالح پلاستیک جهرمی

- : انواع