فراورده های غذایی فوكا طعم كاشان
درباره شرکت

id : 7229
نام : فراورده های غذایی فوكا طعم كاشان
پروانه بهره برداری : 4313
تلفن کارخانه : 3155313421
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : 2
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی امیر كبیر 2 بلوار مركزی خ شرقی 2 فرعی 2

برگر سویا

فراورده های غذایی فوكا طعم كاشان

400 : تن