صنایع مگانور ابتكار-شركت
درباره شرکت

id : 7163
نام : صنایع مگانور ابتكار-شركت
پروانه بهره برداری : 19316/24
تلفن کارخانه : 2616132117
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كاشان شهرك صنعتی راوند انتهای بلوار 3 خ 22 استیجاری
آدرس دفتر مرکزی : null

لامپهای كم مصرف الكترونیكی

صنایع مگانور ابتكار-شركت

10 : تن

بالاست الكترونیكی

صنایع مگانور ابتكار-شركت

50 : تن

لامپ LED

صنایع مگانور ابتكار-شركت

10 : تن

چراغ روشنایی با لامپهای LED

صنایع مگانور ابتكار-شركت

15 : تن