ماشینهای بسته بندی اصفهان
درباره شرکت

id : 1088
نام : ماشینهای بسته بندی اصفهان
تلفن : 35723838-031
فکس : 35723841
آدرس : اصفهان - منطقه صنعتی جی(فرودگاه) – خیابان سوم(بانک ملی) - فرعی دوم سمت چپ پلاک 30