صنایع ابریشم رنگ كاشان
درباره شرکت

id : 7198
نام : صنایع ابریشم رنگ كاشان
پروانه بهره برداری : 46749/24
تلفن کارخانه : 3615538441
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر4/9جاده قدیم قم كاشان (مبدامیدان قطب راوندی)ودرعمق 131متری شرق جاده مذكور
آدرس دفتر مرکزی : كاشان كیلومتر 18 جاده كاشان قم منطقه صنعتی درم

رنگرزی نخ ابریشم

صنایع ابریشم رنگ كاشان

1400 : تن

ماشین رنگرزی نخ

صنایع ابریشم رنگ كاشان

1000 : تن

میكسر رنگ سازی

صنایع ابریشم رنگ كاشان

400 : تن