سبز نوش كویر
درباره شرکت

id : 7128
نام : سبز نوش كویر
پروانه بهره برداری : 6285/24
تلفن کارخانه : 3155513271
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : ابتدای خیابان شكوفه 5
آدرس دفتر مرکزی : خ امیر كبیر- كوچه سیاهكار

دم نوش

سبز نوش كویر

25 : تن

پودر زعفران

سبز نوش كویر

25 : تن

اسپری زعفران

سبز نوش كویر

50 : تن

پودر نوشیدنی فوری گیاهی

سبز نوش كویر

75 : تن

عصاره چای

سبز نوش كویر

15 : تن

كیسه چای كیسه ای

سبز نوش كویر

20 : تن

بسته بندی سرگل و گل زعفران

سبز نوش كویر

5 : تن

بسته بندی چای

سبز نوش كویر

10 : تن

بسته بندی خشكبار

سبز نوش كویر

10 : تن

بسته بندی چاشنی و ادویه

سبز نوش كویر

10 : تن

بسته بندی گیاهان دارویی

سبز نوش كویر

15 : تن