حریر بافت دلنشین - شركت
درباره شرکت

id : 6951
نام : حریر بافت دلنشین - شركت
پروانه بهره برداری : 12475
تلفن کارخانه : 1362-555352-3
تلفن دفتر مرکزی : 9131611347
آدرس کارخانه : كاشان منطقه صنعتی راوند خ 11 شرقی
آدرس دفتر مرکزی : خ ش بهشتی خ وزرا خ سوم پ 5 ط 5

تكمیل فرش ماشینی

حریر بافت دلنشین - شركت

12000 : تن

فرش ماشینی

حریر بافت دلنشین - شركت

600 : تن

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

حریر بافت دلنشین - شركت

15000 : عدد

تاپس اكریلیك

حریر بافت دلنشین - شركت

60000 : عدد