بهرو سیكلت
درباره شرکت

id : 6857
نام : بهرو سیكلت
پروانه بهره برداری : 9649
تلفن کارخانه : 3155513357
تلفن دفتر مرکزی : 2166483114
آدرس کارخانه : 11 كیلومتری جنوب شرق میدان بسیج كاشان در امتداد جاده قدیم در مجاورت میدان تفضلی فاز یك شهرك امیركبیر
آدرس دفتر مرکزی : خیابان طالقانی روبروی هتل انقلاب نبش كوچه كاشفی شماره 412