متالورژ
درباره شرکت

id : 6751
نام : متالورژ
پروانه بهره برداری : 11416
تلفن کارخانه : 3117582538
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان دوم پلاك 211
آدرس دفتر مرکزی : خیابان خیام كوی ناژوان كوی باغ برج2 بن بست شیرین پ23