رنگین ذوب سپاهان - شركت
درباره شرکت

id : 6672
نام : رنگین ذوب سپاهان - شركت
پروانه بهره برداری : 35511/24
تلفن کارخانه : 13117583241-41
تلفن دفتر مرکزی : 13117584641-42
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی اشترجان خ 12 پ 159
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

ریخته گری چدن نشكن داكتیل

رنگین ذوب سپاهان - شركت

200 : تن

ریخته گری قطعات فولادی

رنگین ذوب سپاهان - شركت

50 : تن

ریخته گری فلزات رنگین بجزآلومینیوم

رنگین ذوب سپاهان - شركت

50 : تن

تراشكاری

رنگین ذوب سپاهان - شركت

50 : تن