تابان نیروسپاهان
درباره شرکت

id : 6624
نام : تابان نیروسپاهان
پروانه بهره برداری : 13613
تلفن کارخانه : 3137582171
تلفن دفتر مرکزی : 3112574115
آدرس کارخانه : خیابان 11پلاك 218
آدرس دفتر مرکزی : خ 15 خرداد آپادانا دوم بن بست انوری ساختمان تابان

مبدل پره دار

تابان نیروسپاهان

200 : تن

استارتر خودرو سواری و وانت

تابان نیروسپاهان

1000 : تن