یكتاز سیكلت كویر
درباره شرکت

id : 6537
نام : یكتاز سیكلت كویر
پروانه بهره برداری : 12973
تلفن کارخانه : 2188899954
تلفن دفتر مرکزی : 33588916111
آدرس کارخانه : 421 متری شمال میدان توسعه فاز سوم شهرك صنعتی بلوار صنعت در عمق 131 متری جنوب شرقی بلوار اخیر و در ضلع غربی جنب شركت تلاش همت سپاهان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان ولیعصر بین خیابان فاطمی ومطهری جنب بانك صادرات ساختمان 913 طبقه سوم

جت اسكی (تفریحی و ورزشی)

یكتاز سیكلت كویر

2000 : تن

موتورسیكلت ورزشی

یكتاز سیكلت كویر

1750 : تن

موتور سیكلت چهار چرخ جاده ای

یكتاز سیكلت كویر

15000 : تن

موتور سیكلت برقی اسكوتر

یكتاز سیكلت كویر

1200 : تن

دوچرخه كوهستانی

یكتاز سیكلت كویر

150 : تن

دوچرخه مسابقه ای

یكتاز سیكلت كویر

50 : تن

دوچرخه معمولی

یكتاز سیكلت كویر

200 : تن

دوچرخه برقی پدالی

یكتاز سیكلت كویر

30 : تن

سه چرخه غیر الكتریكی كودكان

یكتاز سیكلت كویر

50 : تن