مهندسی سلامت یار حكیم
درباره شرکت

id : 6491
نام : مهندسی سلامت یار حكیم
پروانه بهره برداری : 1819
تلفن کارخانه : 3132667542
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 2 خیابان ششم
آدرس دفتر مرکزی : خ مفید

سوزن بیوپسی

مهندسی سلامت یار حكیم

5400 : تن

كاتترها (سوندها) و تیوب های ژینكولوژی

مهندسی سلامت یار حكیم

28 : تن

گاید دهانی آندوسكوپی

مهندسی سلامت یار حكیم

540 : تن

پد مغناطیسی نگهدار ابزار جراحی

مهندسی سلامت یار حكیم

37 : تن

تردمیل آبی

مهندسی سلامت یار حكیم

5000 : تن