كویر موتوراوراسیا
درباره شرکت

id : 6433
نام : كویر موتوراوراسیا
پروانه بهره برداری : 12684
تلفن کارخانه : 2188899954
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : میدان توسعه - فاز سوم - بلوار صنعت- ضلع غربی شركت تلاش همت سپاهان
آدرس دفتر مرکزی : خیابان كارگر جنوبی مقابل درب جدید بیمارستان فارابی پلاك 111 جدید واحد31

جت اسكی (تفریحی و ورزشی)

كویر موتوراوراسیا

50 : تن

موتورسیكلت ورزشی

كویر موتوراوراسیا

50 : تن

موتور سیكلت چهار چرخ جاده ای

كویر موتوراوراسیا

50 : تن

موتور سیكلت برقی اسكوتر

كویر موتوراوراسیا

25 : تن

دوچرخه كوهستانی

كویر موتوراوراسیا

25 : تن

دوچرخه مسابقه ای

كویر موتوراوراسیا

25 : تن

دوچرخه معمولی

كویر موتوراوراسیا

25 : تن

دوچرخه برقی پدالی

كویر موتوراوراسیا

10 : تن

سه چرخه غیر الكتریكی كودكان

كویر موتوراوراسیا

5 : تن

مصنوعات كوچك مقیاس (مدل های) الكتریكی

كویر موتوراوراسیا

5 : تن