فولاد سازی و نورد پیوسته سپهر
درباره شرکت

id : 6419
نام : فولاد سازی و نورد پیوسته سپهر
پروانه بهره برداری : 43116
تلفن کارخانه : NULL
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : كیلومتر 56 جاده اصفهان
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی رازی-بلوار رازی-نبش خیابان دهم-جنب مخابرات

میكسر رنگ سازی

فولاد سازی و نورد پیوسته سپهر

450 : تن

آسیاب رنگ سازی

فولاد سازی و نورد پیوسته سپهر

300 : تن