راكتورهای هسته ای ( اسداله میرزاحكمتی ) 4010512313#

درباره محصول
كانال هوا اير داكت از جنس فوم آلومينيوم و پر شده از پلي يورتان