پارچه كشباف گردگردبافی ( اسمعیل بهاری اویین ) 1730612315#

مشخصات محصول

500000 : تن

درباره محصول
اتصالات جوش آب (سه راهي و زانويي1.2تا3 اينچي ، سر شيلنگي فشار قوي 1.2تا 2 اينچ