فرز انگشتی ( البرز ابزار ) 2922412382#

مشخصات محصول

- : MDG-18 KIT – فرز انگشتی ۱۸ ولت دور متغیر

درباره محصول