اتوکلاو بخار ( آروند فن پارس ) 3311512884#

مشخصات محصول

- : اتوکلاو بخار بیمارستانی Steelco (از حجم 100 الی 1250 لیتر)

درباره محصول