قالب شكل دهی ورق یا برش ورق ( تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان ) 2929512403#

مشخصات محصول

100000 : دستگاه

درباره محصول
حتي به صورت خرد شده به روش پرسي