کابل های ابزار دقیق ( کابل تک ) 3130612339#

مشخصات محصول

- : کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق PVC RE-Y (ST) Y کابل ابزار دقیق رموردار با اسکرین کلی و عایق PVC RE-Y (ST) YRY کابل ابزار دقیق با اسکرین کلی و عایق XLPE RE-2X (ST) Y کابل ابزار دقیق آرموردار با اسکرین کلی و عایق XLPE RE-2X (ST) YRY ک

درباره محصول