خوراك سازان اصفهان-شركت
درباره شرکت

id : 6251
نام : خوراك سازان اصفهان-شركت
پروانه بهره برداری : 1182
تلفن کارخانه : 9131153831
تلفن دفتر مرکزی : 2282216
آدرس کارخانه : شهرضا 811متری غرب محور شهرضا اصفهان در امتداد جاده واگن سازی كوثر عمق 1 كیلومتری جنوب جاده مذكور شهرك صنعتی رازی فاز 3
آدرس دفتر مرکزی : خ جی م ترمینال جی تقاطع 1دفتر فروش سادات ب گل محمدی پ41

خوراك اماده طیوروغیره

خوراك سازان اصفهان-شركت

5 : تن

خوراك اماده دام

خوراك سازان اصفهان-شركت

10 : تن

خوراك اماده ابزیان

خوراك سازان اصفهان-شركت

20 : تن

مكملهای غذایی دام

خوراك سازان اصفهان-شركت

10 : تن