بكطاش-فرهاد
درباره شرکت

id : 6133
نام : بكطاش-فرهاد
پروانه بهره برداری : 7596
تلفن کارخانه : 9131261917
تلفن دفتر مرکزی : 3213247624
آدرس کارخانه : شهرضا فاصله 2511 متری غرب محور شهرضا شیراز در امتداد كمربندی اصفهان عمق 211 متری شمال كمربندی مذكور استیجاری یكساله
آدرس دفتر مرکزی : null

شیر دوش

بكطاش-فرهاد

1500 : تن

دستگاه شیرسردكن

بكطاش-فرهاد

100 : تن

اسیاب غلات

بكطاش-فرهاد

370 : تن