وطن اصفهان - شركت
درباره شرکت

id : 6151
نام : وطن اصفهان - شركت
پروانه بهره برداری : 16913
تلفن کارخانه : 3812584
تلفن دفتر مرکزی : 88913112
آدرس کارخانه : 1111م شرق جاده اصفهان-تهران شهرك حسین آبادگاریچه خ36ع311م شم
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ نجات الهی نبش كلیسای ارامنه س 313 ط 3 واحد 5

رنگرزی وچاپ وتكمیل منسوجات و نخ

وطن اصفهان - شركت

25 : تن

رنگرزی -چاپ -تكمیل پارچه

وطن اصفهان - شركت

70 : تن

پتو

وطن اصفهان - شركت

70 : تن

پارچه فاستونی

وطن اصفهان - شركت

70 : تن

نخ نیمه فاستونی سمی ورستد

وطن اصفهان - شركت

20 : تن

نخ فاستونی

وطن اصفهان - شركت

25 : تن