مبدل تانك - شركت
درباره شرکت

id : 5928
نام : مبدل تانك - شركت
پروانه بهره برداری : 2525
تلفن کارخانه : 268716
تلفن دفتر مرکزی : 13125642932-3
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت خ 1 فاز3 بعدازفرعی ص پ83315/333
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

مبدلهای حرارتی

مبدل تانك - شركت

200 : تن

تجهیزات ایمنی نیروگاهها

مبدل تانك - شركت

200 : تن

ماشینهای تولید كننده پنیر

مبدل تانك - شركت

500 : تن

مخازن دوجداره

مبدل تانك - شركت

300 : تن

مخازن تحت فشار

مبدل تانك - شركت

200 : تن

ماشین الات خط تولید كمپوت

مبدل تانك - شركت

3000 : تن

مخازن پالایشگاهی

مبدل تانك - شركت

2000 : تن