گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان
درباره شرکت

id : 5898
نام : گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان
پروانه بهره برداری : 18744
تلفن کارخانه : 3133352967
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز اول خیابان ابوریحان سوم -پلاك 226
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان خیابان مسجدسید نبش بیدآباد ساختمان اول پلاك یك

سینك ظرف شویی یك لگنه فلزی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

60 : تن

سینك ظرف شویی دو لگنه فلزی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

215 : تن

هود برقی خانگی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

775 : تن

اجاق های ماكروویو خانگی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

300000 : عدد

اجاق برقی توكار

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

200000 : عدد

اجاق گاز فردار

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

300000 : عدد

اجاق گاز توكار

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

1400000 : عدد

فر گازی (توكار)

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

300 : تن

كولر آبی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

1080 : تن

كولر گازی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

420 : تن

بخاری گازی خانگی

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

1980 : تن

آب گرم كن گازی دیواری

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

1430 : تن

پكیج گرمایشی گازی دیواری

گروه صنعتی اركان ساختار نوین ایرانیان

1267 : تن