كاوش ماشین سپید سلولز
درباره شرکت

id : 5867
نام : كاوش ماشین سپید سلولز
پروانه بهره برداری : 25171
تلفن کارخانه : 3145644112
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : فاز 4 خیابان دكتر حسابی 7 پلاك 696
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی مورچه خورت

دستگاه روكش كننده كاغذ و مقوا

كاوش ماشین سپید سلولز

200 : تن

برش دهنده غلتك دار كاغذ

كاوش ماشین سپید سلولز

240 : تن

كوچ رل كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

250 : تن

رول پیچ كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

200 : تن

سایز پرس كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

150 : مترمكعب

خشك كن كاغذ به جز خشك كن كاغذ تیشو

كاوش ماشین سپید سلولز

865 : تن

پرس كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

792 : تن

فوردینیر كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

400000 : عدد

هدباكس كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

80000 : عدد

سیستم جوهر زدایی كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

700 : تن

تیكنر های كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

324 : تن

اسكرین كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

125 : تن

سپراتور كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

5000 : تن

ریفاینر كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

125000 : تن

كلینر كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

200000 : تن

پالپر كاغذ سازی

كاوش ماشین سپید سلولز

4000 : تن

هرزگرد

كاوش ماشین سپید سلولز

2100 : تن