علی غلامعلی خمسه
درباره شرکت

id : 5821
نام : علی غلامعلی خمسه
پروانه بهره برداری : 28448
تلفن کارخانه : 3133325213
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان طلایه داران 23- پلاك 6
آدرس دفتر مرکزی : شهرك صنعتی بزرگ شمال

كلوچه

علی غلامعلی خمسه

300 : تن

كیك

علی غلامعلی خمسه

1240 : تن