علی باطنی
درباره شرکت

id : 5819
نام : علی باطنی
پروانه بهره برداری : 19521
تلفن کارخانه : 3155147473
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان كارآفرینان 12 پلاك 21
آدرس دفتر مرکزی : خ پروین كوی 51 پ 11

چله كشی بخشی

علی باطنی

55 : تن

فرش ماشینی

علی باطنی

55 : تن

دستگاه پخش دی وی دی

علی باطنی

4660 : تن

ساعت دیواری دیجیتالی

علی باطنی

3000 : تن

ساعت دیواری عقربه ای

علی باطنی

2500 : تن