صنایع ریسندگی پارسیان اصفهان- شركت
درباره شرکت

id : 5763
نام : صنایع ریسندگی پارسیان اصفهان- شركت
پروانه بهره برداری : 13313
تلفن کارخانه : 3125642647
تلفن دفتر مرکزی : 77656275-6
آدرس کارخانه : منطقه صنعتی مورچه خورت فاز1 خ 9
آدرس دفتر مرکزی : تهران خ شریعتی خ ملك روبروی تركمنستان س44 واحد17

نخ فاستونی

صنایع ریسندگی پارسیان اصفهان- شركت

1000 : تن

نخ فرش ماشینی

صنایع ریسندگی پارسیان اصفهان- شركت

600 : دستگاه