سیما كابل نقش جهان-شركت
درباره شرکت

id : 5711
نام : سیما كابل نقش جهان-شركت
پروانه بهره برداری : 41795
تلفن کارخانه : 3125647221
تلفن دفتر مرکزی : 6282111
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مورچه خورت فاز 1 خ شیخ بهایی فرعی زكریای 2 پ 342
آدرس دفتر مرکزی : خ شریعتی غربی ش 83

سیم مسی روكشدار

سیما كابل نقش جهان-شركت

50 : دستگاه

سیم افشان قابل انعطاف

سیما كابل نقش جهان-شركت

30 : دستگاه

كابل مسی با روكش

سیما كابل نقش جهان-شركت

20 : دستگاه

كابل چند رشته ای برق

سیما كابل نقش جهان-شركت

70 : دستگاه

كابل مسی افشان قابل انعطاف

سیما كابل نقش جهان-شركت

12000 : دستگاه

كابل الومینیومی روكشدار

سیما كابل نقش جهان-شركت

2000 : تن

سیم وكابل تلفن

سیما كابل نقش جهان-شركت

500 : تن