سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه
درباره شرکت

id : 5661
نام : سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه
پروانه بهره برداری : 11191
تلفن کارخانه : 33811896
تلفن دفتر مرکزی : 2331114
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی حسین آباد گاریچه ابتدای خ 37
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

وجین كن

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

550 : تن

دستگاه سیب زمینی كن

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

80 : تن

سیب زمینی كار

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

200000 : متر مربع

دستگاه سنگ جمع كن مزارع

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

396000 : متر مربع

دستگاه بوته زنی

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

1500 : تن

ماشین الات درجه بندی

سبط روضاتی - سید جعفروحسین ونفیسه ونسیمه

200000 : متر مربع