فرسا شیمی
درباره شرکت

id : 928
نام : فرسا شیمی
تلفن : 021- 88881828
فکس : 021- 88770648
آدرس : هران، بزرگراه آفریقا، خیابان صانعی، پلاک 9

دی اتیلن گلایکول

فرسا شیمی

- : دی اتیلن گلایکول

تری اتیلن گلایکول

فرسا شیمی

- : تری اتیلن گلایکول

منواتیلن گلایكول

فرسا شیمی

_ : عدد

دی اتیلن گلایكول

فرسا شیمی

_ : عدد

تری اتیلن گلایكول

فرسا شیمی

_ : عدد