حاجی علی - رستم
درباره شرکت

id : 5549
نام : حاجی علی - رستم
پروانه بهره برداری : 18251
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان گرگاب ابتدای ورودی گرگاب
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

قایق فایبرگلاس

حاجی علی - رستم

3000 : دستگاه

قطعات فایبرگلاس

حاجی علی - رستم

3000 : دستگاه