جهانگیری - موسی
درباره شرکت

id : 5533
نام : جهانگیری - موسی
پروانه بهره برداری : 6371
تلفن کارخانه : 1
تلفن دفتر مرکزی : 1
آدرس کارخانه : اصفهان شاهین شهر گرگاب گاراژ رضاشاه نظری
آدرس دفتر مرکزی : ندارد1

قطعات فایبرگلاس

جهانگیری - موسی

20 : تن

قایق فایبرگلاس

جهانگیری - موسی

150 : تن