ثمین سیم سپاهان
درباره شرکت

id : 5521
نام : ثمین سیم سپاهان
پروانه بهره برداری : 4276
تلفن کارخانه : 3145643841
تلفن دفتر مرکزی : 3125456676
آدرس کارخانه : انتهای خیابان بوعلی 2 فرعی یك پلاك 446
آدرس دفتر مرکزی : دستگرد برخوار بلوار توحید كوی 15 شعبان پلاك 5

خدمات كشش سرد

ثمین سیم سپاهان

2350 : تن