تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان
درباره شرکت

id : 5512
نام : تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان
پروانه بهره برداری : 17685
تلفن کارخانه : 3145643122
تلفن دفتر مرکزی : 3125643148
آدرس کارخانه : خیابن شیخ بهایی اصلی – پلاك 412
آدرس دفتر مرکزی : خیابان شیخ بهایی - شیخ بهایی پنجم - پ 158

خم كاری ورق

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

60 : عدد

قطعات استاندارد قالبهای فلزی

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

612 : عدد

خم كاری ورق

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

120 : تن

رگلاتور گاز

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

460 : تن

شیرآلات ایمنی

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

2000 : تن

شیر گاز آبگرمكن گازی

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

8000 : عدد

شیر گاز بخاری گازی

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

80000 : دستگاه

فیلتر گاز (غیرخودرویی)

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

80000 : دستگاه

قالب شكل دهی ورق یا برش ورق

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

100000 : دستگاه

قالب ریخته گری به جز قالب شمش ریزی

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

150000 : دستگاه

قالب تزریق لاستیك و پلاستیك

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

20000 : دستگاه

كنترل كننده و قطع كننده گاز وسایل گازسوز

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

200000 : دستگاه

حسگر دما ترموكوپل

تولیدی قالب سازان ستاك اصفهان

800000 : دستگاه