پرنگار پلاستیك اصفهان-شركت
درباره شرکت

id : 5439
نام : پرنگار پلاستیك اصفهان-شركت
پروانه بهره برداری : 13141
تلفن کارخانه : 13125642711-12
تلفن دفتر مرکزی : 3125642711
آدرس کارخانه : شهرك صنعتی مورچه خورت خ شیخ بهایی 1 پ 112
آدرس دفتر مرکزی : خ كاوه ك ولیعصر 19 پ 423

فیلم پلاستیكی

پرنگار پلاستیك اصفهان-شركت

62000 : عدد

چاپ سیلك اسكرین

پرنگار پلاستیك اصفهان-شركت

62000 : عدد