پتروشیمی شیراز
درباره شرکت

id : 914
نام : پتروشیمی شیراز
تلفن : 2188830275
فکس : 2188830258
آدرس : تهران خیابان قائم مقام کوچه فریور پلاک 1

اوره

پتروشیمی شیراز

- : انواع

نیترات آمونیوم

پتروشیمی شیراز

- : جهت کشاورزی

آرگون

پتروشیمی شیراز

- : انواع