آروین تاژ
درباره شرکت

id : 5366
نام : آروین تاژ
پروانه بهره برداری : 8284
تلفن کارخانه : 312666666
تلفن دفتر مرکزی : 123
آدرس کارخانه : خیابان زكریا 2پلاك 351
آدرس دفتر مرکزی : اصفهان، بلوار وحید، حدفاصل چهارراه رودكی و خاقانی، ساختمان جزیره3، طبقه4، واحد318

محافظ جاده

آروین تاژ

800 : تن

عملیات برش كاری ورق فلزات

آروین تاژ

1000 : تن